fbpx

Edukační programy pro školy

Pojďte se naučit něco o hračkách! Pro školní výpravy naše muzeum nabízí věkově přizpůsobené prohlídky se zvýhodněnou cenou 55 Kč za žáka a pedagogickým doprovodem zdarma. Edukační programy nabízíme pro děti prvního stupně základní školy. Pro děti starší můžeme nabídnout klasickou prohlídku s povídáním o historii, příbězích a malinko i o psychologii hraní.

Důležité upozornění – vzhledem k omezeným prostorám muzea není možné realizovat prohlídku s edukačním programem pro více než 25 dětí současně. Pokud vyrážíte na výlet s větším počtem dětí, doporučujeme rozplánovat návštěvu tak, že se např. vystřídají dvě skupinky s návštěvou muzea a procházkou v parku.

Aktuální nabídka edukačních programů:

Hračky, jak je neznáme

Určeno: 1.-6. třída
Časová náročnost: 30-45 minut (odvíjí se od rychlosti skupinky)
Výklad: ano
Práce s pracovním listem: ano

Cílem programu je ukázat dětem za pomocí hraček minulých generací jiný úhel pohledu na předměty, které jsou součástí jejich každodenního života. Součástí programu je krátký interaktivní výklad, ve kterém se společně s dětmi zamyslíme nad historií hraček, nad jejich účelem, využitím, i nad jejich příběhy. Ve druhé části pak děti pracují ve skupinkách s pracovními listy, které probíraná témata dokreslí za pomocí konkrétních exponátů.