Pojďte se naučit něco o hračkách

Pro školní výpravy naše muzeum nabízí speciální edukační programy se zvýhodněnou cenou 30 Kč za osobu s pedagogickým doprovodem zdarma. V současné době nabízíme jeden edukační program o délce přibližně 30-45 minut v závislosti na rychlosti pohybu skupinky. Důležité upozornění - vzhledem k omezeným prostorám muzea není možné realizovat prohlídku s edukačním programem pro více než 25 dětí současně. Pokud vyrážíte na výlet s větším počtem dětí, doporučujeme rozplánovat návštěvu tak, že se např. vystřídají dvě skupinky s návštěvou muzea a procházkou v parku.

 

Tajemství starých hraček
Určeno: Děti ze základních škol
Časová náročnost: 30-45 minut

Edukační program určený dětem ze základních škol. Dětem jsou nejprve v krátkém interaktivním výkladu představeny informace o obecné historii hraček a hraní. Posléze se děti rozdělí do několika skupinek a prostřednictvím pracovních listů každá skupinka v muzeu bádá.